עדכונים מן החוג

ברכות לפרופ' פסברג ולד"ר רובינשטיין על זכייה במענקי מחקר

3 אוגוסט, 2019

 

החוג ללשון עברית שמח לברך שניים מחוקריו על זכייה במענקי מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF) החל משנת תש"ף:

פרופ' סטיב פסברג - מענק לשלוש שנים על מחקר בנושא "עברית בקומראן":
הפרויקט שואף להציג ספר דקדוק מקיף ללשון המגילות העבריות מקומראן. על אף פרסום מחקרים רבים על לשון המגילות ושתי מהדורות של ספר דקדוק, יש מקום לתיאור מצב המחקר מזווית נוספת המתבססת על הנחות יסוד אחרות על מהותה של העברית המשתקפת בטקסטים. 

ד"ר עינת רובינשטיין - מענק לשלוש שנים על מחקר בנושא "התהוות ושינוי במודאליות: ראיות מהשפה העברית": 
התפתחות היסטורית של ביטויים עם משמעות מודאלית (מילים כמו "צריך", "יכול", וגם "בא לי") היא אחת התופעות הנחקרות ביותר בתחום השינוי הלשוני. המחקר הנוכחי מבקש לתאר ולהסביר לראשונה התפתחויות היסטוריות בתחום זה בעברית, תוך התמקדות בשינויים שעברה המערכת המודאלית בזמן התהוות העברית החדשה.