צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אליצור בר-אשר סיגל
ebas@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' עפרה תירוש-בקר
otirosh@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883558
חדר: 4504

 

 

 

תואר מוסמך

מטרת הלימודים היא להקנות בסיס עיוני ומתודי לחקירת הלשון העברית. בלימודי התואר השני תוכלו להעמיק בנושאים מתחומי השפה העברית שיש לכם עניין מיוחד בהם.

הלימודים בחוג ערוכים לפי הפרקים העיקריים של תורת הלשון ולפי התקופות העיקריות של הלשון העברית.

להשלמה ולהעמקה נדרשים התלמידים להוסיף וללמוד קורסים אחדים מחוץ לחוג בהתאם למגמת התמחותם ולשפת ההתמחות המתאימה.

תכנית המ"א של החוג מיועדת לתלמידים שהשלימו תואר ראשון בלשון העברית באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי מוכר אחר. תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון מחוג ללשון העברית נדרשים ללימודי השלמה, ומוזמנים לשם כך ליצור קשר עם יועצת המוסמך.

סף הקבלה למסלול העיוני לתואר מוסמך הוא ממוצע 80 לפחות בתואר הראשון או בלימודי ההשלמה, ולמסלול המחקרי - ממוצע 90 לפחות.

כדי לתכנן נכון את מהלך הלימודים ולסיים את התואר בזמן, אנחנו ממליצים לעמוד בקשר רציף עם יועץ המוסמך לפני תחילת הלימודים ובמהלכם.

 

מתכונת הלימודים בחוג

א. לימודים משותפים לכל התלמידים בארמית;

ב. לימודי התמחות לפי התעניינותם של התלמידים. החוג מציע כמה התמחויות והן:

(1) בתקופותיה העיקריות של הלשון העברית: לשון המקרא, לשון חז"ל וארמית, העברית בתקופת הביניים והעברית בעת החדשה.

(2)  בפרקים של תורת הלשון: תורת ההגה; תורת הצורות; תורת התחביר; תורת המשמעים או מילונות וכמו כן בלשנות היסטורית.

(3)  בשילוב  (1) ו-(2).

התלמידים יבחרו את הקורסים בהתייעצות עם המדריך האישי או עם יועץ המוסמך.

 

הלימודים מחוץ לחוג

בלימודים אלה כלולים קורסים ברמת מ"א העשויים להיות לעזר ללימודים בחוג, כגון: לימודים בתולדות הכתב, בבלשנות, בפילוסופיה, בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בחינוך וכדומה. עוד יכולים להיכלל בהם לימודי שפת התמחות. שפת התמחות היא חובה לתלמידי המסלול המחקרי ומומלצת לתלמידי המסלול העיוני. שפת ההתמחות תהיה מכוונת לספרות המחקר הרלוונטית תקופת התעניינותם העיקרית של התלמידים או לנושא המחקר עצמו. אפשר לבחור בשפת התמחות הנלמדת בחוג בתנאי שאין מלמדים אותה מחוצה לו. שפת ההתמחות תיקבע בהתייעצות עם המדריך או היועץ ללימודי מוסמך.

 

שפת מחקר

תלמידי המוסמך המחקרי נדרשים ללמוד שפת מחקר מודרנית – גרמנית או צרפתית – ברמת מתקדמים. באישור ראש החוג יורשו התלמידים לבחור בשפה אחרת. יש ללמוד 4 נ״ז חובה וניתן ללמוד 4 נ״ז נוספות רשות - באישור יועץ המוסמך (מתוך סך הנ״ז בלימודים מחוץ לחוג).

 

הלימודים לתואר מוסמך מתנהלים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי
להלן חישוב נקודות הזכות במסלול מחקרי (מלבד קורסי העזר והעבודות בכתב):

1. הלימודים בחוג           

א. ארמית 2-4 נ"ז    

ב.  הלימודים הנותרים 16-12 נ"ז

2. הלימודים מחוץ לחוג 8-4 נ"ז

3. קורס חובת בחירה ב Digital Humanities 2 נ״ז

4. שפת מחקר ברמת מתקדמים  4 נ״ז

5. עבודה סמינריונית אחת ללא נ"ז

6.  עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תזה)  ללא נ"ז

7.  קורסי עזר 4 נ"ז                               

סה"כ 36 נ"ז

 

מסלול עיוני
להלן חישוב נקודות הזכות במסלול העיוני:

1. הלימודים בחוג           

א. ארמית 4 נ"ז

ב. הלימודים הנותרים 22-18 נ"ז

2. הלימודים מחוץ לחוג 8-4 נ"ז

3. קורס חובת בחירה ב Digital Humanities 2 נ״ז

4.  שתי עבודות סמינריוניות ללא נ"ז

5. קורסי עזר 4 נ"ז         

 סה"כ 36 נ"ז

 

סטודנט שהתקבל למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שהיה רשום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיג ממוצע 90 ומעלה.

הנחיות מפורטות לשני המסלולים תינתנה בעת הייעוץ. על התלמידים לקבל את אישור יועץ המוסמך בחוג לתוכנית הלימודים.