צרו קשר

ראש החוג: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il
יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il
יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר, yochanan.breuer@mail.huji.ac.il
מזכירות החוג: גב' דבי מזן,  debim@savion.huji.ac.il, משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558