מיין לפי

צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' יעל רשף
yael.reshef@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

פרופ' סטיב פסברג

סטיב  פסברג
ראש החוג ויועץ לתלמידי הבוגר
משרד: רבין 2212, שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5883565

Prof. Steve Fassberg, Chair

תחומי המחקר: עברית המקרא, לשונות מגילות מדבר יהודה, דיאלקטולוגיה ארמית, שמית צפונית-מערבית, פילולוגיה שמית (מופקד על הקתדרה בשפות שמיות עתיקות ע"ש קספר לויאס)

 

רשימת פרסומים:

 

A Grammar of the Palestinian Targum Fragments from the Cairo Genizah. Harvard Semitic Studies 38. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1990. 322 pages.

Studies in the Syntax of Biblical Hebrew (סוגיות בתחביר המקרא). Jerusalem: Magnes Press, 1994. 202 pp.

The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Challa. Semitic Languages and Linguistics 54. Leiden: Brill, 2010. 314 pp.

“The Origin of the Ketib/Qere in the Aramaic Portions of Ezra and Daniel,” Vetus Testamentum 29 (1989) 1-12.

“The Orthography of the Relative pronoun שה- in the Second Temple and Mishnaic Periods,” Scripta Classica Israelica 15 [1996] 240-250.

“The Linguistic Study of the Damascus Document: A Historical Perspective,” in  Proceedings of the International Symposium, February 1998, on the Damascus Document: A Centennial of Discovery, 53-67. Studies on the Texts of the Desert of Judah 34. Ed. J.M. Baumgarten, E.G. Chazon & A. Pinnick. Leiden: Brill, 2000.

“The Syntax of the Biblical Documents from the Judean Desert as Reflected in a Comparison of Multiple Copies of Biblical Texts,” in Diggers at the Well: Proceedings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, 94-109. Studies on the Texts of the Desert of Judah 36. Ed. T. Muraoka & J. F. Elwolde. Leiden, 2000.

“The Lengthened Imperative קָטְלָה in Biblical Hebrew,” Hebrew Studies 42 (2001) 243-255.

“The Movement from Qal to Piˤˤel in Hebrew and the Disappearance of the Qal Internal Passive,” Hebrew Studies 42 (2001) 243-255.

“Why Doesn’t Melex Appear as Ma:lex in Pause in Tiberian Hebrew?” Lěšonénu 64 (2002) 207-219.

“Qumran Aramaic,” Maarav 9 (2002) 19-31.

“Infinitival Forms in Aramaic,” Historical Linguistics 2005: Selected Papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Madison, Wisconsin, 31 July – 5 August 2005, 239-256. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Sciences: Series IV – Current Issues in Linguistic Theory 284. Ed. J.C. Salmons & S. Dubenion-Smith.Amsterdam: John Benjamins, 2007.

“Suppletive Noun Paradigms in Tiberian Hebrew,” Lěšonénu 70 (2008) 39-54.

“Vowel Dissimilation in Plural Pronouns in Biblical Hebrew,” Orientalia 78 (2010) 326-335.

“Which Semitic Language Did Jesus and Other Contemporary Jews Speak?,” The Catholic Biblical Quarterly 74 (2012) 263-280.

“Two Biblical Hebrew Sounds Laws in the Light of Modern Spoken Semitic,” 95-100, in Nicht nur mit Engelszungen: Beiträge zur semitischen Dialektologie. Festschrift für Werner Arnold zum 60. Geburtstag. Ed. R. Kuty, U. Seeger & S. Talay. Wiesbaden: Harrassowitz, 2013.

“The Origin of the Periphrastic Preterite kəm/qam-qāṭəlle in North-Eastern Neo-Aramaic,” 172-186, in Neo-Aramaic and its Linguistic Context. Ed. G. Khan & L. Napiorkowska. Gorgias Neo-Aramaic Studies 14. Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2015.

“Judeo-Aramaic,” 64-177, in Handbook of Jewish Languages. Ed. L. Kahn & A.D. Rubin. Leiden: Brill, 2016.

Ed. with W.R. Garr,  A Handbook of Biblical Hebrew. 2 vols. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2016. 363 pp. + XVII .

“Jewish Palestinian Aramaic in Judean Desert Documents from the First Jewish Revolt to the Bar Kosiba Revolt,” 171-175, in Eretz-Israel: Archaeological, Historical and Geographical Studies 32 (Joseph Naveh Volume). Ed. J. Aviram et al. Jerusalem: Israel Exploration Society & Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem, 2016.

with S. Aḥituv and W.R. Garr, “Epigraphic Hebrew,” I:55-68, II:36-42, in A Handbook of Biblical Hebrew. 2 vols. Ed. W.R. Garr & S.E. Fassberg. Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2016.

“Two Maskilic Explanations of the Difference between the Causative Piʽel and the Hiphʽil in Biblical Hebrew,” 263-280, in Le-maʽan Ziony: Essays in Honor of Ziony Zevit. Ed. F. E. Greenspahn & G.A. Rendsburg. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2017.