מיין לפי

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' יעל רשף, yael.reshef@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן,  debim@savion.huji.ac.il, משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

תלמידי מחקר

SM

מר שי מצא

Shay Matsa

הלהג הערבי של יהודי דמשק: היבטים פונולוגיים, מורפולוגיים ולקסיקליים מבחינים

מנחה: פרופ' עפרה תירוש-בקר