מיין לפי

צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' יעל רשף
yael.reshef@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

תלמידי מחקר

Photo

ד"ר עמנואל מסטיי

עמית בן-יהודה
שעת קבלה: בתיאום מראש

Dr. Emmanuel Mastey

תחומי המחקר העיקריים: דקדוק ותחביר העברית המקראית, בזיקה להיבט הריבוד הכרונולוגי; לשון חז"ל, בייחוד הענף הארץ־ישראלי שלה והמרכיב היווני שבו; ארמית לניביה.

SM

מר שי מצא

Shay Matsa

הלהג הערבי של יהודי דמשק: היבטים פונולוגיים, מורפולוגיים ולקסיקליים מבחינים

מנחה: פרופ' עפרה תירוש-בקר