צרו קשר

ראש החוג: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' יעל רשף, yael.reshef@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן,  debim@savion.huji.ac.il, משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

משאבים

במדור זה ריכזנו כלים ואתרים במרשתת הקשורים לחקר הלשון העברית והתחומים המשיקים אליה. בסעיף "יומני רשת" ניתנו גם הפניות לאתרים שתוכנם לא בהכרח אקדמי. בכל אתר ואתר, האחריות על התוכן מוטלת על המחבר/ת ויש להיזקק כמובן לקריאה ביקורתית.

 

הערה על זכויות יוצרים: ככל שידיעתנו מגעת, האתרים שקישוריהם מובאים כאן מציעים חומר שהצגתו (או גם הורדתו אל המחשב האישי) נעשית ברשות. אם אתר כלשהו מפר זכויות יוצרים – אנא הודיעו לנו על כך ונסיר את הקישור אליו.