צרו קשר

ראש החוג: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il
יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il
יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' יעל רשף, yael.reshef@mail.huji.ac.il
מזכירות החוג: גב' דבי מזן,  debim@savion.huji.ac.il, משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

תכניות לימודים

נושאי הלימוד בחוג

הלימודים בחוג מקנים בסיס עיוני ומתודי לחקר הלשון העברית, ובכלל זה:

  • ידיעה מעמיקה בלשון העברית לתקופותיה ולטיפוסיה, בזיקה ללשונות הקרובות לעברית קרבה של מוצא (משפחת השפות השמיות)
  • יכולת לקרוא מקורות עבריים קדומים ומחקרים מודרניים בחקר הלשון העברית
  • פיתוח דרכי חשיבה מדעית, בלשנית ופילולוגית

החוג תומך גם במסלול תעודת ההוראה בלשון עברית הניתן במסגרת המחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך. לפרטים נוספים ולהרשמה לשנת הלימודים תשע"ז ניתן לפנות למזכירות המחלקה ללימודי הוראה או לרכז האקדמי במחלקה ללימודי הוראה, ד"ר בעז צבר.