מיין לפי

צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' יעל רשף
yael.reshef@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

ד"ר עינת רובינשטיין

עינת  רובינשטיין
שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5883122

Dr. Aynat Rubinstein

ההתמחות המחקרית שלי היא בסמנטיקה ובממשקים בין סמנטיקה לבין פרגמטיקה ותחביר. אני מתעניינת ביסודות המשמעות של אלמנטים פועליים בעברית ובשפות אחרות. אלמנטים לשוניים אלה (מילים מודאליות כמו "צריך" ו"חייב", משפטי תנאי, נטיות זמן ואספקט, שורשים ובניינים שונים) הם המקנים לנו את היכולת להחיות בדיבורנו את העבר, לתאר את פעולותינו בהווה ולשרטט את תקוותינו והשערותינו לגבי העתיד.

אני מתמחה ועושה שימוש בעבודתי בשיטות מחקר אמפיריות מתקדמות: כריית נתונים ממאגרים טקסטואליים גדולים (בלשנות קורפוס), עיבוד שפה טבעית (אלגוריתמים של בלשנות חישובית) וניסויים פסיכו-בלשניים (שאלונים מקוונים ולא-מקוונים, ניסויים במעבדה).

מחקריי הנוכחיים עוסקים באפיון המערכת המודאלית בשנות התגבשותה של העברית החדשה (סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20), השפעות המגע עם שפות זרות על המערכת בתקופה זו וניתוח הכוחות הפועלים עליה בעברית של ימינו.