פעילות מחקרית

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אליצור בר-אשר סיגל
ebas@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' עפרה תירוש-בקר
otirosh@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883558
חדר: 4504

 

 

 

עבודות דוקטורט שאושרו בשנים האחרונות

 

מור דניאל, לשון העיתונות הערבית-היהודית מתוניס (1940-1885) (מנחה: תירוש-בקר עפרה)

טליה שטרית, לשון הסיפורים בארמית בבלית (מנחים: ברויאר יוחנן, כהן ערן)

אירית ליבמן, הסמנטיקה של מילות היחס במקרא: עיון בספרי שמואל (מנחה: פסברג סטיב)

גתית בועזסון, המעבר בין הטעמה אשכנזית לדקדוקית בשירים בארץ ישראל בראשית המאה העשרים והשפעתו על הסגנונות המוסיקליים של מלחיני התקופה (מנחים: וגנר נפתלי, רשף יעל)

מוחמד חאמד, תורת הלשון של חכם הלשון דוד בן אברהם אלפאסי (המאה הי') על פי מילונו ג'אמע אלאלפאט' (מנחה: ממן אהרון)

מקסים אוסצקי-פלדמן, מאפיינים לשוניים ורטוריים במסות של גרשום שופמן (מנחות: זיו יעל, רשף יעל)

ניק ארנטסן, לשון ישעיהו השני (יש' מ-סו) ומיקומה בתולדות הלשון העברית (מנחה: פסברג סטיב)

שי מצא, הלהג הערבי של יהודי דמשק: היבטים פונולוגיים, מורפולוגיים ולקסיקליים מבחינים, ובכללם היבטים מבחינים (מנחה: תירוש-בקר עפרה)

עברי בוניס, תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ-ישראלית בתקופה הביזנטית (מנחה: פסברג סטיב)

חנן אריאל, עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם (מנחה: ברויאר יוחנן)

אריאל גבאי, מסורת לשון המשנה על פי דפוס קושטא ת"ד-ת"ה (1645-1643) (מנחה: ממן אהרון)

ג'רמי ביימה, חכמת הלשון היהודית במפעלו הלקסיקוגרפי של וילהלם גזניוס, בייחוד ההשוואה לערבית (מנחה: ממן אהרון)

מירי בר-זיו לוי, מרצוי למצוי: ייצוג לשון הדיבור בסרטי עלילה בעברית (1988-1932) (מנחה: רשף יעל)

אריאל שוה, העברית של רש"י על פי כתבי יד נבחרים של הפירוש לתורה (מנחה: בר-אשר משה)

דורון מודן, מודלים לניבוי מְשָכים בדיבור עברי (מנחה: לאופר אשר)

עומר שפרן, תחביר כינויי-הגוף בג'ודזמו של המאות הט"ז-כ', ובפרט בייצוגי ג'ודזמו דבורה כפי שמוצג במבחר דיאלוגים ספרותיים (מנחה:בוניס דוד)

ליאורה פטרובר, דרכו של רבי דוד קמחי במילונו הידוע בשם "ספר השורשים" (מנחה: ממן אהרן)