משאבים

במדור זה ריכזנו כלים ואתרים במרשתת הקשורים לחקר הלשון העברית והתחומים המשיקים אליה. בסעיף "יומני רשת" ניתנו גם הפניות לאתרים שתוכנם לא בהכרח אקדמי. בכל אתר ואתר, האחריות על התוכן מוטלת על המחבר/ת ויש להיזקק כמובן לקריאה ביקורתית.

 

הערה על זכויות יוצרים: ככל שידיעתנו מגעת, האתרים שקישוריהם מובאים כאן מציעים חומר שהצגתו (או גם הורדתו אל המחשב האישי) נעשית ברשות. אם אתר כלשהו מפר זכויות יוצרים – אנא הודיעו לנו על כך ונסיר את הקישור אליו.