מיין לפי

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג, steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' יעל רשף, yael.reshef@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן,  debim@savion.huji.ac.il, משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

פרופ' עפרה תירוש-בקר

עפרה  תירוש-בקר
משרד: רבין 2113 שעת קבלה: יום ג', 13:00 – 14:00
02-5880244

Prof. Ofra Tirosh-Becker

חוקרת היבטים שונים של המגע בין עברית לערבית בימי הביניים ובעת החדשה.

לשון הקראים בימי הביניים ולשון חז"ל המשוקעת בספרות הקראים, לשון הפרוזה המשוערבת בימי הביניים.

הערבית היהודית החדשה בצפון אפריקה – הן הכתובה הן הדיאלקטים המדוברים שלה, תרגומים למקרא ולספרות בתר-מקראית בערבית יהודית. העברית באלג'יריה בעת החדשה.