מיין לפי

צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' יעל רשף
yael.reshef@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

פרופ' יעל רשף

יעל  רשף
ראשת החוג
משרד: רבין 2112 שעת קבלה: בתיאום מראש

Prof. Yael Reshef

תחומי מחקר: עברית חדשה, תחיית השפה העברית, שפה ותרבות, עברית מדוברת, סטנדרטיזציה ותכנון שפה, גרמטיקליזציה ושינויים לשוניים

חברה בקבוצת "התהוות העברית החדשה", מנדל סכוליון

מחקר משותף עם ד"ר עינת גונן: התפתחויות לשוניות בחמישים שנים של עברית מדוברת (2013-1963): מערכת הפועל בקורפוס של דיבור עברי ספונטני