מיין לפי

צרו קשר

ראשת החוג: פרופ' יעל רשף
yael.reshef@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

פרופ' אליצור בר-אשר סיגל

אליצור בר-אשר סיגל
משרד: מתחם אוסטרליה 213, שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5881978

Prof. Elitzur Bar-Asher Siegal

עוסק בבלשנות שמית משווה והיסטורית, כמו כן בחקר התחביר והסמנטיקה, ואף חוקר דרכים תיאורטיות שבהן אפשר למזג את הסמנטיקה הפורמלית עם המחקר הדיאכרוני של השפה.

לצד זה חוקר את ההיסטוריה של הבלשנות ובמיוחד את התהוות הדיסציפלינה מפרנץ בופּ ועד לפרדיננד דה-סוסיר.

 

עמית מחקר במרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה (LLCC)

חבר בקבוצת המחקר הבינתחומית לחקר התפתחות היסטורית וסמנטיקה פורמלית: קטגוריות משמעות אוניברסליות ודפוסי שינוי משמעות נפוצים, סכוליון תשע"ח-תש"פ

 

רשימת פרסומים:

 

ספר:

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. Introduction to the Grammar of Jewish Babylonian Aramaic, Münster: Ugarit-Verlag, 2013

מאמרים נבחרים:

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Nora Boneh  "Non-core datives in Modern Hebrew", Proceedings of the 30th Annual Conference of the Israel Association for Theoretical Linguistics, (2015)

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. "Notes on the history of reciprocal NP-strategies in Semitic languages in a typological perspective", Diachronica 31(2014): 337-378

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. "From a Non-Argument-Dative to an Argument-Dative: the character and origin of the qṭīl lī construction in Syriac and Jewish Babylonian Aramaic", Folia Orientalia 51 (2015): 59-111. 

 Bar-Asher Siegal, Elitzur A. and Nora Boneh "Modern Hebrew non-core dative in their context", Lǝšonénu 76 (2014): 461-495.

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. "The case for external sentential negation: evidence from Jewish Babylonian Aramaic", Linguistics 53 (2015): 1031–1078

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. “Who separated from whom and why? A philological study of 4QMMT,” Revue de Qumran 98 (2011), 229-256.

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. “Notes on reciprocal constructions in Akkadian in light of typological and historical considerations,” Semitica et Classica 4 (2011), 23-42.

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. “Non-anaphoric uses of the demonstrative pronouns in Jewish Babylonian Aramaic”, Lǝšonénu 74 (2012), 229-266 [in Hebrew].

Bar-Asher Siegal, Elitzur A. “Reconsidering the Study of Jewish Babylonian Aramaic: Five Decades after E. Y. Kutscher and his Influential Methodology”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 163 (2013), 341-364.

Bar-Asher, Elitzur A.“How an Empiricist Founds a New Science: An Epistemological Inquiry in Ferdinand de Saussure’s Linguistic Theory” in Arrivé Michel (ed.), Du côté de chez Saussure, A l'occasion de ses anniversaires (1857: naissance, 1907: premier Cours de linguistique générale), Limoges: Lambert-Lucas, 2008: 23-38