עדכונים מן החוג

תעודת ההוראה בלשון עברית חוזרת

21 אוגוסט, 2016

לאור הרישום היפה למסלול תעודת ההוראה בלשון עברית, אנו שמחים להודיע שהתכנית תצא לפועל בשנת הלימודים תשע"ז. שנת לימודים מעניינת ופוריה ללומדים ולמלמדים בתכנית!

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למזכירות המחלקה ללימודי הוראה או לרכז האקדמי במחלקה ללימודי הוראה, ד"ר בעז צבר.