עדכונים מן החוג

שני חברי החוג זוכים במענקי מחקר מטעם ה-ISF

19 יולי, 2018

ברכות לפרופ' אמריטוס בר-אשר ולפרופ' תירוש-בקר על זכיותיהם במענקי מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע לשנת תשע"ט. להלן פירוט קצר על שני המחקרים.

 

 

מענק הקרן הלאומית למדע למחקרו של פרופ׳ משה בר-אשר בנושא: "כתיבת חלק ג של דקדוק שם העצם במשנה”

תקציר:

בשני כרכיו של ספרו "תורת הצורות של לשון המשנה: פרקי מבוא ותצורת שם העצם" (ירושלים, תשע"ה), מציע פרופ' בר-אשר מחקר רב-היקף בנושא משקלי השם בלשון המשנה והזיקה בין לשון זו ללשון המקרא, כפי שהיא משתקפת בדקדוק שם העצם. המחקר הנוכחי מרחיב את היריעה בתחום דקדוק חשוב זה.

 

 

מענק הקרן הלאומית למדע למחקרה של פרופ׳ עפרה תירוש-בקר בנושא: "ניתוח לשוני של קורפוסים בערבית יהודית אלג'יראית בעזרת למידת מכונה”

תקציר:

המחקר הפילולוגי והבלשני המקובל של טקסטים כתובים (או מדוברים) בערבית-יהודית, כמו בשפות אחרות, מוגבל בדרך כלל בהיקפו משום שהוא מתבצע באופן ידני בידי החוקרים. כתוצאה מכך רק חלק קטן מהטקסטים הללו זוכים למחקר מעמיק. כדי להתגבר על בעיה זו ולאפשר ניתוח בלשני של קורפוסים נרחבים, במסגרת מחקר זה יפותחו כלים לניתוח לשוני אוטומטי באמצעות שיטות חישוביות של למידת מכונה. הלמידה של המכונה תתבסס על קורפוס ממוחשב ומתויג גדול יחסית של טקסטים בערבית-יהודית מאלג'יריה, שכבר נבנה במסגרת פרויקט מחקר קודם שלנו. לאחר שלב הפיתוח, נשתמש בכלים החישוביים החדשים לשם ניתוח של קורפוס גדול של טקסטים לא-מנותחים בערבית-יהודית מאלג'יריה, וזאת כדי לאפשר תמונה רחבת היקף של לשון זו.