עדכונים מן החוג

קול קורא לכינוס בנושא העברית והארמית בימי הביניים

25 ספטמבר, 2016

קול קורא לכינוס בנושא העברית והארמית בימי הביניים – עיונים בלשון ובחכמת הלשון

למן ראשית ימי הביניים ועד לעת החדשה לא שימשו העברית והארמית שפות דיבור בקהילות ישראל, אך שימשו לכתיבתה של יצירה ענפה ורבת פנים. בתקופה זו נתהוו הסוגות השונות של הכתיבה בעברית ובארמית: שירה, ספרות פילוסופית, קודקסים הלכתיים, פירושים למקרא, שכלול מלאכת התרגום, יצירה של קורפוסים חדשים בכתיבה מיסטית שיטתית ועוד. לצד זה דווקא בתקופה המכונה "שיא ימי הביניים" החלו לעסוק בחכמת הלשון העברית ובחקר הדקדוק של רבדיה הקלסיים.

מטרת הכינוס היא להציג את מצב המחקר העדכני בתחומים הללו מתוך עיון עקרוני ומתודולוגי.

החוקרים מוזמנים להגיש הצעות להרצאות בתחומים הללו שבהן יוצגו מחקרים חדשים מתוך תשומת לב לשאלות עקרוניות, ובהן: כיצד יש לחקור שפה שכל חיותה היא רק בכתיבתה? מה השפיע על השינויים בלשון בתקופה הנדונה, והאם המחקר הדיאכרוני שלה שונה ממחקר העברית והארמית בתקופות אחרות? כיצד נוצרו הסוגות החדשות – מה מקורות ההשראה שלהן ומה עיצב את אופיין? מה היחס בין המסורת העברית לחקר הלשון בתקופה הזאת ובין מסורות שכנות אחרות? מה הזיקה בין חכמת הלשון ובין הפילוסופיה היהודית והלא־יהודית בת התקופה? אלו הן רק דוגמאות לשאלות עקרוניות שנשמח שהכינוס יעסוק בהן.

הכינוס בשיתוף האקדמיה ללשון העברית והחוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית ייערך בבית האקדמיה בירושלים בי"ב ובי"ג בשבט תשע"ז, 8–9 בפברואר 2017.
(הכינוס יתקיים בהמשך ליום עיון באוניברסיטה העברית מטעם החוג ללשון העברית לציון פרישתו מהוראה של פרופ' אהרן ממן.)

ההרצאות יינתנו בעברית ובאנגלית. את ההצעות להרצאות (ובהן פרטים ביוגרפיים של המציע או המציעה, כותרת ותקציר בן עמוד אחד) יש לשלוח עד ליום כ"ט בתשרי התשע"ז, 31 באוקטובר 2016, לכתובת הדוא"ל dorony@hebrew-academy.org.il.

בכבוד רב,
אליצור בר־אשר סיגל, החוג ללשון העברית, האוניברסיטה העברית
דורון יעקב, האקדמיה ללשון העברית

 

Call for Papers for an International Conference on Hebrew and Aramaic in the Middle Ages – Language Studies and Grammatical Thought

From the early Middle Ages until the Modern Era, Hebrew and Aramaic did not function as spoken languages in Jewish communities. However, a multifaceted literary oeuvre was composed in these languages. This period saw the development of different genres of Hebrew and Aramaic literary expression such as Halakhic treatises, biblical exegesis, the perfection of the art of translation, poetry, philosophical literature, the development of new corpora in mystical literature, etc. In addition to to these developments, during the High Middle Ages, Jewish scholars began to delve into the linguistic study of Hebrew and the grammar of its classical layers.

This conference will present current research in these fields. Scholars are invited to submit proposals for papers that deal with questions such as: How is it possible to research a language whose vitality is expressed only in writing? What influenced language change in the period in question? Does diachronic research of this period differ from the research of Hebrew and Aramaic in other periods? How did new genres come into being? What were their sources and what influenced the character of these new genres? What is the relationship between the Jewish tradition of Hebrew study and neighboring traditions of language study? What is the affinity between Hebrew linguistics of the period and medieval Jewish and non-Jewish philosophy? These are only examples of the fundamental questions we hope the conference will explore.

The Academy of the Hebrew Language and the Department of Hebrew Language in the Hebrew University of Jerusalem will jointly sponsor the conference. The conference venue will be the Academy of the Hebrew Language in Jerusalem, February 8-9, 2017. The conference will be held immediately following a conference organized by the Department of Hebrew Language honoring Prof. Aharon Maman on his retirement from teaching.

Papers may be delivered in Hebrew or in English. Proposals for papers, including the speaker's biographical information, title and a one page abstract, should be sent no later than October 31, 2016 to dorony@hebrew-academy.org.il

Elitzur Bar-Asher Siegal, Department of the Hebrew Language, The Hebrew University of Jerusalem
Doron Ya'akov, The Academy of the Hebrew Language