עדכונים מן החוג

קולשון גיליון ג'

1 יוני, 2015

יצא לאור גיליון ג' של קולשון, עלון החוג ללשון העברית וללשונות היהודים, תמוז תשע"ה, יוני 2015.

ניתן לעיין בעלון בקובץ המצורף.