עדכונים מן החוג

מועדים מיוחדים לבחינות סמסטר ב׳

26 יוני, 2016

תלמידות ותלמידים יקרים, נא קראו כאן לגבי נהלי הפקולטה למדעי הרוח בעניין מועדים מיוחדים בסמסטר ב׳, תשע״ו.