עדכונים מן החוג

לתלמידי שנים ב'-ג'

5 ספטמבר, 2016

הנחיות חשובות לגבי בחירת קורסים בשנת הלימודים הקרובה תוכלו למצוא במכתבו של ראש החוג.