הסמינר החוגי: ד"ר ישי נוימן "מיון התשומה המצטברת של הערבית בעברית והופעת העברית המשוערבת החדשה"

תאריך: 
ד', 08/01/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
בניין מדעי הרוח, חדר 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם לסמינר החוגי סמסטר א' – תש"ף:

ד"ר ישי נוימן: מיון התשומה המצטברת של הערבית בעברית והופעת העברית המשוערבת החדשה

מרצה: 
ד"ר ישי נוימן, מכללת דוד ילין