הסמינר החוגי: ד"ר תניא נוטריוס, "סביל קל ונפעל באוגריתית בהשוואה לעברית המקראית"

תאריך: 
ד', 24/06/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
רוח 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש הסמינר החוגי סמסטר ב' – תש"ף:

ד"ר תניא נוטריוס, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכון פוליס: "סביל קל ונפעל באוגריתית בהשוואה לעברית המקראית"

מרצה: 
ד"ר תניא נוטריוס