הסמינר החוגי: ד"ר סול אזואלוס-אטיאס, "הלשון המשפטית: האם הנסתר רב על הנגלה?"

תאריך: 
ד', 10/06/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
רוח 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש הסמינר החוגי סמסטר ב' – תש"ף:

ד"ר סול אזואלוס-אטיאס, אוניברסיטת חיפה: "הלשון המשפטית: האם הנסתר רב על הנגלה?"

מרצה: 
ד"ר סול אזואלוס-אטיאס