הסמינר החוגי: ד"ר מירי כהנא "מבנה הפסוק כבסיס לפרשנות: בין המקרא לתרגום הארמי ובין התרגום לטעמי המקרא"

תאריך: 
ד', 11/12/2019 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
בניין מדעי הרוח, חדר 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם לסמינר החוגי סמסטר א' – תש"ף:

ד"ר מירי כהנא: מבנה הפסוק כבסיס לפרשנות: בין המקרא לתרגום הארמי ובין התרגום לטעמי המקרא

מרצה: 
ד"ר מירי כהנא, מכללת אפרתה