הסמינר החוגי: ד"ר אסנת ארגמן "האם הטקסט השכנועי אכן משכנע? כמה מילים על כוחן של מילים"

תאריך: 
ד', 01/01/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
בניין מדעי הרוח, חדר 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם לסמינר החוגי סמסטר א' – תש"ף:

ד"ר אסנת ארגמן: האם הטקסט השכנועי אכן משכנע? כמה מילים על כוחן של מילים

מרצה: 
ד"ר אסנת ארגמן, המכללה האקדמית גורדון