הסמינר החוגי: פרופ' מיכל אורנן-אפרת, "תרומת חקר השתיקה כאמצעי הבעה לבלשנות"

תאריך: 
ד', 22/04/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
רוח 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש הסמינר החוגי סמסטר ב' – תש"ף:

פרופ' מיכל אורנן-אפרת, אוניברסיטת חיפה: "תרומת חקר השתיקה כאמצעי הבעה לבלשנות"

מרצה: 
פרופ' מיכל אורנן-אפרת