מיין לפי

צרו קשר

ראש החוג: פרופ' אליצור בר-אשר סיגל
ebas@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' עפרה תירוש-בקר
otirosh@mail.huji.ac.il

רכזת החוג: גב' איריס פרג
irispe@savion.huji.ac.il
טלפון: 02-5883558
חדר: 4504

 

 

 

פרופ' אשר לאופר

אשר  לאופר
פרופ'
אשר
לאופר
משרד: רוח 2315, שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5881219
laufer@mscc.huji.ac.il

Prof. Asher Laufer

אני מנהל את המעבדה הפונטית המסונפת לחוג ללשון. תחומי התמחותי הם פונטיקה ופונולוגיה בכלל ושל השפה העברית לדורותיה ולתפוצותיה בפרט. אני עוסק בשלושת היבטיה של הפונטיקה: החיתוכי, האקוסטי והתפיסתי. בתחום הפונטיקה החיתוכית עסקתי בין השאר במחקרים מקיפים שערכתי במעבדות פונטיות ידועות, ובהן חקרתי את ההגאים הלועיים והנחציים בעברית ובערבית.  במחקרים אלה נסתייעתי בניתוח אקוסטי של הדיבור ובתצלומי וידיאו של פנים הלוע על ידי סיבים אופטיים. תחומי התמחותי כוללים גם תופעות על-מקטעיות (כמו טעם והנגנה) וכן דיבור מלאכותי בעזרת מחשב.

אני חבר בוועד המנהל של האגודה הפונטית הבינלאומית, מתעדכן בהתפתחויות במקצוע, ומשתתף באופן סדיר בכנסים בינלאומיים בתחומי המקצוע ולוקח חלק פעיל בהם. כמו כן אני מבקר במעבדות פונטיות ידועות בעולם ולומד על הנעשה בהן ומקבל באופן שוטף את פרסומי המחקרים הנערכים בהן. חלק ממחקריי נערכו במעבדות פונטיות ידועות בעולם (UCLA שבלוס-אנג'לס וְהסקינז המסונפת לאונ' ייל שבניו-הייבן), ובהן חקרתי את ההגאים הלועיים והנחציים בעברית ובערבית.  במחקרים אלה נסתייעתי בניתוח אקוסטי של הדיבור ובתצלומי וידיאו של פנים הלוע על ידי סיבים אופטיים. מחקרים אלה סייעו לקהיליית החוקרים בהבנת תפקידו של כיסוי הגרון בדיבור, והם מצוטטים על ידי החוקרים הקשורים לנושא. הממצאים החיתוכיים שגיליתי במחקרים אלה שופכים אור על תופעות דקדוקיות בהגאים הלועיים והנחציים בעברית לדורותיה ומסבירים אותן בנקל.

בעמדי בראש צוות שכלל עובדים ממכון לב בירושלים הרחבתי את נושא הדיבור המלאכותי במיזם שמטרתו הפיכת כתב עברי לדיבור מלאכותי (TTS). המבוא לתָכנה שיצרנו הוא טקסט עברי רגיל (המוקלד בתכנת "וורד", ללא ניקוד),  והתכנה שלנו ממירה את הכתוב לדיבור הכולל הנגנה עברית.