מיין לפי

צרו קשר

ראש החוג ויועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג
steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' יוחנן ברויאר
yochanan.breuer@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן
debim@savion.huji.ac.il
משרד: רוח 4504, טלפון: 02-5883558

 

מר ניק ארנטסן

NR

Niek Arentsen

לשון ישעיהו השני (ישע' מ-סו) ומקומה בתולדות הלשון העברית

מנחה: פרופ' סטיב פסברג