הסמינר החוגי: ד"ר חנוך גמליאל "המילונות שבפרשנות – דיון משווה"

תאריך: 
ד', 22/01/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
בניין מדעי הרוח, חדר 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם לסמינר החוגי סמסטר א' – תש"ף:

ד"ר חנוך גמליאל: המילונות שבפרשנות – דיון משווה

מרצה: 
ד"ר חנוך גמליאל, מכללת הרצוג