הסמינר החוגי: ד"ר ברק אוירבך, "עיונים בתרגום ר' יוסף קמחי ל'תורת חובות הלבבות'"

תאריך: 
ד', 27/05/2020 - 14:15 עד 15:30

מיקום: 
רוח 2506

החוג ללשון העברית מתכבד להזמינכם למפגש הסמינר החוגי סמסטר ב' – תש"ף:

ד"ר ברק אוירבך, מכללת אורנים: "עיונים בתרגום ר' יוסף קמחי ל'תורת חובות הלבבות'"

מרצה: 
ד"ר ברק אוירבך