צרו קשר

ראש החוג, ויועץ לתלמידי הבוגר: פרופ' סטיב פסברג,  steven.fassberg@mail.huji.ac.il

יועצת לתלמידי המוסמך: פרופ' יעל רשף, yael.reshef@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il , חדר 4504 טלפון: 02-5883558