פעילות מחקרית

בחוג מתקיימת פעילות מחקרית ענפה על ידי המורים ותלמידי המחקר המתקדמים במסגרת מרכזי מחקר ושיתופי פעולה. אנו מזמינים אתכם להתרשם מהפרסומים של חוקרי החוג ומעבודות המחקר שנכתבו אצלנו בשנים האחרונות.

מרכזי המחקר

עבודות דוקטורט שאושרו בשנים האחרונות

 

מור דניאל, לשון העיתונות הערבית-היהודית מתוניס (1940-1885) (מנחה: תירוש-בקר עפרה)

טליה שטרית, לשון הסיפורים בארמית בבלית (מנחים: ברויאר יוחנן, כהן ערן)

אירית ליבמן, הסמנטיקה של מילות היחס במקרא: עיון בספרי שמואל (מנחה: פסברג סטיב)

גתית בועזסון, המעבר בין הטעמה אשכנזית לדקדוקית בשירים בארץ ישראל בראשית המאה העשרים והשפעתו על הסגנונות המוסיקליים של מלחיני התקופה (מנחים: וגנר נפתלי, רשף יעל)

מוחמד חאמד, תורת הלשון של חכם הלשון דוד בן אברהם אלפאסי (המאה הי') על פי מילונו ג'אמע אלאלפאט' (מנחה: ממן אהרון)

מקסים אוסצקי-פלדמן, מאפיינים לשוניים ורטוריים במסות של גרשום שופמן (מנחות: זיו יעל, רשף יעל)

ניק ארנטסן, לשון ישעיהו השני (יש' מ-סו) ומיקומה בתולדות הלשון העברית (מנחה: פסברג סטיב)

שי מצא, הלהג הערבי של יהודי דמשק: היבטים פונולוגיים, מורפולוגיים ולקסיקליים מבחינים, ובכללם היבטים מבחינים (מנחה: תירוש-בקר עפרה)

עברי בוניס, תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ-ישראלית בתקופה הביזנטית (מנחה: פסברג סטיב)

חנן אריאל, עיונים באוצר המילים ובתחביר במשנה תורה לרמב"ם (מנחה: ברויאר יוחנן)

אריאל גבאי, מסורת לשון המשנה על פי דפוס קושטא ת"ד-ת"ה (1645-1643) (מנחה: ממן אהרון)

ג'רמי ביימה, חכמת הלשון היהודית במפעלו הלקסיקוגרפי של וילהלם גזניוס, בייחוד ההשוואה לערבית (מנחה: ממן אהרון)

מירי בר-זיו לוי, מרצוי למצוי: ייצוג לשון הדיבור בסרטי עלילה בעברית (1988-1932) (מנחה: רשף יעל)

אריאל שוה, העברית של רש"י על פי כתבי יד נבחרים של הפירוש לתורה (מנחה: בר-אשר משה)

דורון מודן, מודלים לניבוי מְשָכים בדיבור עברי (מנחה: לאופר אשר)

עומר שפרן, תחביר כינויי-הגוף בג'ודזמו של המאות הט"ז-כ', ובפרט בייצוגי ג'ודזמו דבורה כפי שמוצג במבחר דיאלוגים ספרותיים (מנחה:בוניס דוד)

ליאורה פטרובר, דרכו של רבי דוד קמחי במילונו הידוע בשם "ספר השורשים" (מנחה: ממן אהרן)

כתבי עת וסדרות מטעם החוג

 

 

 

 

 

 

שיתופי פעולה מחקריים