צרו קשר

ראש החוג, ויועץ לתלמידי הבוגר: ד"ר אליצור בר-אשר סיגל, ebas@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' סטיב פסברג,  steven.fassberg@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' דבי מזן  debim@savion.huji.ac.il , חדר 4504 טלפון: 02-5883558